What to do?

In de klas is het kennelijk een sport om met alles behalve de software die je moet gebruiken bezig te zijn. Dat klinkt tamelijk gechargeerd, maar toch. Hoe gaaf zou het dus zijn als de student – op welke (digitale) manier dan ook – kan werken met de spullen die het Leren bevorderen.

Of zou het zo kunnen zijn, dat het niet gaat om het Wat of het Hoe, maar het Waarom, als ik iets wil overbrengen? De context waarin ik als MBOvakschool-docent Digitale Vormgeving iets zeg, zorgt soms voor meer aanknopingspunten bij de student, dan de droge overdracht van kennis.

It’s not the arrow, it’s the Indian

noemde Mark Reynolds dat tijdens een zomers inspiratiefestival waar ik ooit, tien jaar geleden, was.

Ook de komende tien jaar wil ik daarom aanknopingspunten blijven geven, met ondersteuning van zelf ontworpen en ontwikkelde digitale leermiddelen.