What to do?

In de klas is het kennelijk een sport om met alles behalve de software die je moet gebruiken bezig te zijn. Dat klinkt tamelijk gechargeerd, maar toch. Hoe gaaf zou het dus zijn als de student – op welke (digitale) manier dan ook – kan werken met de spullen die het Leren bevorderen.

Of zou het zo kunnen zijn, dat het niet gaat om het Wat of het Hoe, maar het Waarom, als ik iets wil overbrengen? De context waarin ik als vakdocent Digitale Vormgeving iets zeg, zorgt soms voor meer aanknopingspunten bij de student, dan de droge overdracht van kennis & vaardigheden.

It’s not the arrow, it’s the Indian

volgens Mark Reynolds tijdens een mooi inspiratiefestival op Watergoed waar ik tien jaar geleden (2013…) was.

Ook de komende tien jaar wil ik aanknopingspunten blijven geven, met ondersteuning van zelf ontworpen en ontwikkelde digitale leermiddelen.

— JB

Over, niet uit

Per 1 januari 2021 ben ik met de activiteiten van Wester ExpoGraphics gestopt. Dank aan al mijn relaties voor het gestelde vertrouwen sinds 11 augustus 2006. Deze website zal live blijven en o.a. als WordPress-testomgeving worden gebruikt. — JB